Typy předsedy

Samostatný předseda – vykonává vše sám
 • přebírá odpovědnost
 • komunikuje se správcem a určeným vlastníkem domu
 • je k dispozici vlastníkům jednotek a správci
Samostatný předseda a revizor/kontrolní komise –  vykonává vše sám
DoporučenO
 • přebírá odpovědnost
 • komunikuje se správcem a určeným vlastníkem domu
 • je k dispozici vlastníkům jednotek a správci
 • samostatný předseda komunikuje s revizorem/kontrolní komisí
 • předkládá zprávy o činnosti kontrolní komisi
Profipředseda, jako člen výboru 
 • vede společenství
 • komunikuje se členy výboru a řídí jejich činnost
 • členové výboru mohou jednání ovlivňovat a měnit